Wellness at Work

Så förbättrar du medarbetarnas hälsa vid hybridarbete

Möjligheten att arbeta både på kontor och distans har lett till att många företag infört hybridarbete. Det ökar medarbetarnas flexibilitet och skapar en bättre balans mellan jobb och fritid. Men det medför också större utmaningar för chefer som nu behöver engagera sig mer i medarbetarnas välmående.

Hybridarbete är en modell som ger dem anställda möjligheten att arbeta var som helst. Det skapar en större frihet bland medarbetarna men det innebär också stora utmaningar som utsuddade gränser mellan yrkeslivet och det privata. Dessutom får du som chef ett betydligt större ansvar i att ha uppsikt över medarbetarnas hälsa. WW ViktVäktarnas hälsocoach Ulrika Holm delar med sig av tips på hur du som arbetsgivare kan förbättra medarbetarnas välmående på den nya hybrida arbetsplatsen.

Skapa en kultur som uppmuntrar till friskvård

Företagskulturen är a och o när det kommer till friskvård på arbetsplatsen. Som arbetsgivare bör du därför skapa en kultur där motion och hälsa uppmuntras. 

– När medarbetare växlar mellan arbete på kontoret och på distans är det svårare att behålla hälsosamma vanor. Som arbetsgivare bör du uppmuntra till fikapauser, bensträckare och lunchpromenader. Genom att skapa en kultur som förespråkar friskvård kommer medarbetare våga avsätta mer tid för sin egen hälsa, säger Ulrika Holm.Har testat allt!

Två viktiga byggstenar – friskvårdsbidrag och friskvårdstimmen

Att erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar på arbetstid är två viktiga byggstenar som kan hjälpa medarbetarna till bättre hälsa. Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av WW ViktVäktarna får över hälften av svenskarna (57%) friskvårdsbidrag varje år. Samtidigt visar undersökningen att hela 24 procent inte utnyttjar förmånen. 

– Friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar är enkla förmåner för arbetsgivaren att införa som kan förbättra medarbetarnas hälsa. Se till att alla medarbetare använder förmånen genom att informera dina medarbetare om alla de aktiviteter som friskvårdsbidraget kan användas till. Inför även en bestämd timme i veckan då medarbetarna kan ta ledigt för att använda sin friskvårdstimme. Ett tips är att införa en friskvårdseftermiddag i månaden där personalen får fokusera på aktiviteter som de mår bra av, säger Ulrika Holm.

Ta ansvar för ergonomin!

När vi arbetar hemma finns risken att vi slarvar med vår ergonomi. Soffan, matbordet och sängen är idag vanliga arbetsplatser vilket kan vara slitsamt för kroppen. Den hybrida arbetsplatsen innebär ett större ansvar för dig som arbetsgivare vad gäller fungerande arbetsställning och ergonomi. 

– Den nya, hybrida arbetsplatsen innebär att du som arbetsgivare också är ansvarig för att dina medarbetare har en bra arbetsställning hemma. Se därför till att införskaffa höj- och sänkbara kontorsstolar till dina anställda. Fråga även dina medarbetare vilken utrustning de behöver till sitt hemmakontor, säger Ulrika Holm.

Vill du förbättra hälsan på ditt företag?