Wellness at Work

Så förbättrar du arbetsmiljön för dina medarbetare

Att skapa tid för återhämtning utanför arbetet, som att få tillräckligt med sömn och vila, är avgörande faktorer för vår hälsa. Men en annan viktig friskfaktor är att uppmuntra dina medarbetare till fler pauser och mer fysisk aktivitet under arbetsdagen. Här kommer fem tips så att du och dina medarbetare kan få bättre förutsättningar till en sund arbetsmiljö.

1. Se till att medarbetarna har en hanterbar arbetssituation

För att dina medarbetare ska orka jobba hela arbetsveckan behöver de ha en arbetsbelastning som de kan hantera. De ska få tillräckligt med tid för att avsluta en uppgift innan nästa ska påbörjas. Det är också viktigt att dina medarbetare känner att de kan påverka sin arbetssituation och att de kan be om hjälp om belastningen blir för hög. Som chef kan du boka in veckovisa avstämningar så att du kan få en regelbunden inblick i medarbetarnas arbetssituation och hjälpa dem att prioritera deras uppgifter.

2. Uppmuntra till jobbfria pauser

 

Lina Ejlertsson, som forskar om återhämtning i arbetet vid Lunds universitet, uppmärksammar vikten av att bryta jobbtänket med hjälp av olika typer av pauser. Uppmuntra dina anställda till att börja med aktiviteter som djupandning, stretchning, lunchpromenader, eller fikapauser. Det viktigaste är att inte prata om jobb under den här tiden. Se även till att uppmuntra dina kollegor till att utföra aktiviteter som fungerar bäst för dem.  

3. Inför variation i arbetet

En annan viktig faktor för återhämtning under arbetsdagen är variation, både när det gäller tempo, uppgifter och arbetsplats. Försök hitta lösningar så att dina medarbetare kan dra ner på tempot när ni har lugnare perioder. Uppmuntra även dina medarbetare att delta i projekt med andra arbetsuppgifter än de är vana vid. Det ökar motivationen samtidigt som variation i arbetsuppgifter erbjuder tid för återhämtning.

4. Ergonomi

Vid hemarbete blir det lätt att man fastnar framför datorn flera timmar i sträck. Därför är det viktigt att dina kollegor byter arbetsställning under arbetsdagen. Skicka dagliga påminnelser via mail eller chatt om att byta arbetsställning och växla mellan att sitta, stå och ta korta rörelsepauser. Inför även en företagskultur där det är okej att ta morgonmöten från promenadspåret eller en plats utomhus.

5. En god personalkultur skapar återhämtning

 

Forskning visar att gemenskap, trivsel och ett positivt samarbetsklimat är avgörande för en god återhämtning. Aktiviteter som frukostmöten en gång i veckan, teambuildingövningar och gemensamma AW:s är viktiga aktiviteter för att stärka personalkulturen. Det är också viktigt att du har en öppen dialog med dina medarbetare. Prata om vikten av återhämtning och uppmuntra till att delta i alla gemensamma aktiviteter. 

Vill du veta hur du kan få hälsosammare medarbetare på ditt företag?