Wellness at Work

Så ger du dina medarbetare ett riktigt friskt nytt år

En ny Sifo-undersökning visar att drygt två av fem saknar engagemang från sin chef när det gäller att skapa en hälsofrämjande miljö på arbetsplatsen. Här ger WW ViktVäktarnas Wellness Coach Linda Tuominen sina bästa tips på hur du som chef kan ge dina medarbetare en frisk och sund arbetsplats under år 2020.

På uppdrag av WW ViktVäktarna gjorde Sifo en undersökning om hur svenskarna upplever att deras arbetsgivare arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Drygt 44% (hela två av fem medarbetare) svarade att de inte upplever att engagemanget är så stort eller inte stort alls. De flesta, 45 procent, skulle vilja inspireras mer till fysisk aktivitet och 35 procent vill uppmuntras till sundare arbetstider, fler raster och pauser. Närmare en av tre, 31 procent, önskar få en bättre fysisk arbetsmiljö och 17 procent att chefen uppmuntrar/inspirerar till hälsosam kost och näringslära.

Här är tre tips hälsotips dig som chef att införa under år 2020:

1. Ta reda på varför de anställda vill bli mer hälsosamma

Identifiera behoven hos dina anställda. Vill de ens skaffa sig hälsosammare vanor? Om ja – kan de identifiera varför? Koppla svaren till nuvarande matvanor, motionsvanor och hälsa/livssituation som helhet. 

2. Ta fram förslag på det medarbetarna önskar

Baserat på behoven, gör något som skapar bättre förutsättningar för medarbetaren att få hälsosammare vanor. Det kan exempelvis vara en friskvårdstimme, subventionerat träningskort, förkortad arbetstid någon dag i veckan eller en nyttig, god och hälsosam frukost på jobbet. Uppmuntra också gärna till gemensamma aktiviteter på arbetstid som främjar trivsel och gemenskap på arbetsplatsen, något att samlas kring. 

3. Skapa rutiner att fokusera på år efter år
En vanlig fälla är att betrakta medarbetarnas hälsa som ett tidsbegränsat projekt – men genom att regelbundet reflektera över medarbetarnas ”varför” blir det enklare att hålla fokus och göra hälsoresan hållbar på lång sikt.

Vill du få hälsosammare medarbetare på din arbetsplats?