Wellness at Work

Så gick anställda i Höganäs kommun ner 120 kilo i vikt

En del av de 2 000 anställda i Höganäs kommun led av överviktsrelaterade besvär.
I hopp om att bryta den negativa trenden gick två grupper på 15 personer med i WW ViktVäktarnas Wellness at Work. På tre månader lyckades man gemensamt gå ned 120 kilo i vikt.
– Deltagarna har fått betydligt hälsosammare vanor än vad de hade tidigare, säger Pia Einarsdotter, friskvårdssamordnare på Höganäs kommun.

Friskvårdssatsning mot stillasittande vardag

Höganäs kommun har med sina 2 000 anställda ett stort ansvar i att upprätthålla och förbättra samhällsservicen i samhället. Men likt många andra arbetsplatser var det stillasittande arbetet en stor utmaning. Kommunen hade erbjudit sina anställda kostnadsfria träningsformer under några års tid så ville man erbjuda ytterligare initiativ. Därför gick man med i Wellness at Work under våren 2020 – ett hälsovårdsprogram för företag som vill bli mer hälsosamma.

– Flera medarbetare lider av psykisk ohälsa och överviktsrelaterade sjukdomar. Många behöver få en kickstart i livet, därför tyckte vi att Wellness at Work var ett intressant koncept, säger Pia Einarsdotter, friskvårdssamordnare på Höganäs kommun.

Coaching i kosthållning och motion

Med hjälp av WW ViktVäktarnas hälsocoach, Ulrika Holm, fick två grupper på 15 medarbetare möjlighet att bli personligt coachade. Under tre månader fick de lära sig mer om hur de kunde äta nyttigare och motionera mer. Hon säger att vid första mötet möttes deltagare som hade prioriterat bort sig själva och sin egen hälsa.

– Många visade beteenden som inte var speciellt hälsosamma, ofta på grund av att man hade prioriterat annat i livet än mat och motion. Därför gällde det för mig att ta reda på vilka faktorer som drev deltagarna till att påbörja en förändring. Ofta kunde de handla om att man var missnöjd med sin vikt eller att man hade högt blodtryck. Då kunder jag hjälpa till att inspirera till hälsosammare vanor som håller i längden, säger Ulrika Holm, hälsocoach på WW ViktVäktarna.

Medarbetare inspirerade varandra via Facebook

För att förbättra gemenskapen och hjälpa deltagarna att inspirera varandra höll Ulrika Holm kontakten med Höganäs kommun via en Facebook-grupp. Där kunde de prata om viktminskning, mat, motion och dela med sig av sina resultat från invägningen som gjordes en gång i veckan. Det var ett forum som blev allt viktigare under Corona och de rådande restriktionerna.

– Fysiska möten fick ersättas med digitala, men med hjälp av WW ViktVäktarna lyckades vår personal genomföra kursen med bravur. De stöttade varandra under resans gång och byggde upp en stark gruppdynamik, säger Pia Einarsdotter.

Vill se fler prioritera sin hälsa

Efter tre månader hade deltagarna lyckats gå ned hela 120 kilo i vikt tillsammans. Nu hoppas Pia Einarsdotter att insatsen kommer inspirera fler i personalen på Höganäs kommun att prioritera sin hälsa.

– Deltagarna har fått betydligt hälsosammare vanor än vad de hade tidigare. Nu försöker vi få fler medarbetare att söka till Wellness at Work till hösten 2021och ta chansen att skapa goda vanor i livet, säger Pia Einarsdotter.

Vill du veta hur du kan få hälsosammare medarbetare på ditt företag?