Wellness at Work

Så kan friskvård stärka sammanhållningen på jobbet

Hemarbete har lett till ökad flexibilitet och en mer effektiv arbetsdag för många medarbetare runt om i landet. Samtidigt har företagen fått nya utmaningar i bristande sammanhållning och ökad ohälsa hos personalen. Friskvårdsprogram kan vara en lösning på dilemmat eftersom det uppmuntrar till hälsosammare vanor och mer gemenskap på jobbet.

Det finns flera fördelar med att arbeta hemifrån. Anställda slipper bland annat resa till sina arbetsplatser vilket sparar tid. Det skapar även flexiblare arbetsdagar, vilket underlättar privatlivets pussel. Men det finns också flera nackdelar med arbetsformen. 

En Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av WW ViktVäktarna visar att två av fem svenskar saknar hälsoengagemang från sina chefer och vill inspireras till mer fysisk aktivitet.  Lika många önskar mer gemenskap på jobbet.  

– Ett sätt att slå två flugor i en smäll är att investera i friskvårdsprogram. Det skapar en oerhört stark gemenskap mellan deltagarna. Många arbetsgivare vars medarbetare genomgått programmet vittnar dessutom om en ökad medarbetarglädje och minskad sjukfrånvaro, säger Ulrika Holm, friskvårdscoach på WW ViktVäktarna. 

Starkare sammanhållning och hälsosamma vanor efter 12 till 16 veckor

WW ViktVäktarnas friskvårdsprogram Wellness at Work ger företag möjligheten till att stärka sammanhållningen samtidigt som medarbetarna får chansen att investera i sin egen hälsa. Programmet pågår under 12 eller 16 veckor och med hjälp av en friskvårdscoach arbetar medarbetarna tillsammans för att skapa hållbara vanor. 

Deltagarna samlas i en workshop varje vecka med fokus på teman som mat, motion, mindset och sömn. De får också tillgång till WW ViktVäktarnas app där de kan registrera sina framsteg. Deltagarna uppmanas också att starta en Facebookgrupp där de kan dela med sig av tips och peppning. Friskvårdsprogrammet kan genomföras på plats eller via videomöten.  

– Under programmets gång växer en mycket stark gemenskap fram. Många lyckas upprätthålla sina hälsosamma vanor tack vare det stöd som de får av sina kollegor. Upplägget har varit särskilt uppskattat bland företag som arbetar mycket hemifrån eftersom personalen inte träffas lika ofta som tidigare, säger Ulrika Holm. 

Förutom att sammanhållningen stärks bland medarbetarna som deltar i kursen skapar det också fler kontaktpunkter på företaget. 

– Många företag som har deltagit i programmet vittnar om en förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. Medarbetare som tidigare inte pratat med varandra samlas nu i kafferummet och diskuterar hur de kan samarbeta bättre. Den gemenskapen bidrar till en positivare företagskultur, avslutar Ulrika Holm.