Wellness at Work

Så skapar du en arbetsplats med fokus på hälsa

Skapa en hälsosam arbetsplats

Visste du att fyra av fem anställda oroar sig för sin hälsa? Det visar en färsk Sifo-undersökning som vi på WW ViktVäktarna låtit göra. Var fjärde oroar sig en eller flera gånger i veckan. 

Vi kan samtidigt konstatera att fokus på hälsa har ökat hos den här gruppen; varannan medarbetare har ökat sitt engagemang för hälsa och välmående jämfört med för tre år sedan. De vanligaste insatserna har varit att förbättra kosten, träna mer och stressa mindre. Var fjärde har valt att dra ner på alkoholen och ungefär lika många har fokuserat på att gå ner i vikt och få bättre sömn. 

Betyder detta att man mår bättre nu än för tre år sedan? Svaret – för många – är nej. Trots att man satsat mer på sin hälsa uppger 45 procent att de inte mår bättre idag än de gjorde innan.

– Vi kan alltså se att många medarbetare är oroliga för hälsan, att de gjort mycket för att må bättre men att de trots detta inte känner någon skillnad. Att lyckas landa i nya hälsosamma vanor kan vara ett diffust projekt för den som inte har vägledning och som länge haft ett mönster av exempelvis stress, för lite sömn och dåliga mat- och motionsvanor. Här har du som chef allt att vinna på att hjälpa till, säger Karin Nileskog, hälsocoach på WW ViktVäktarna.

Analysera, planera och följ upp hälsoarbetet
Vill du skapa en hälsosam arbetsplats? Se då medarbetarnas hälsa som vilket arbetsrelaterat projekt som helst. Börja med att kartlägga hur dina medarbetare mår initialt; gärna med såväl kvantitativa hälsoundersökningar som genom kvalitativa samtal. När du har en klar bild över läget sätter du konkreta mål – färre sjuktimmar, mindre upplevd stress, bättre mat- och motionsvanor etc. – och börja arbeta metodiskt för att nå dem. Glöm inte att regelbundet följa upp ditt hälsoarbete och att justera målen när det krävs.

Att hjälpa dina medarbetare stärka sin hälsa och motivera dem att hitta och behålla hälsosamma vanor är förmodligen den viktigaste investeringen du som arbetsgivare kan göra. Lycka till!

Vill du få hälsosammare medarbetare på ditt företag?