Wellness at Work

Skånsk bank gick ner 200 kilo i vikt – och ökade gemenskapen

Sparbanken Skåne är en ledande regional bank med ett tjugotal kontor och ca 500 anställda. I början av 2019 valde 70 medarbetare att delta i ett pilotprojekt tillsammans med WW ViktVäktarna. Två månader senare hade gruppen lärt sig nya sätt att äta, gått ned totalt 200 kilo och samtidigt stärkt företagskulturen och gemenskapen på jobbet. ”Och bäst av allt, berättar Sparbankens Skånes HR-chef Maria Stagmo, det var hur enkelt och smidigt som helst för oss på HR – WW ViktVäktarnas coach skötte det mesta”.

Maria Stagmo

Friskvård för alla på kontoret

Liksom i många andra tjänstemannaorganisationer är det stillasittande jobbet på en bank en utmaning för personalens hälsa, trivsel och effektivitet. På Sparbanken Skåne har man sedan bankens bildande 2014 arbetat med både löpande friskvård och enskilda specialprogram – men uppslutningen från medarbetare har ofta varit måttlig medan det krävts stort engagemang från HR. Därför blev Maria Stagmo intresserad när WW ViktVäktarna föreslog att man skulle testa Wellness at Work.

– Det lät som ett program väl anpassat för många av våra kollegor, samtidigt som det erbjöd deltagarna flexibilitet att anpassa upplägget efter sina behov. En annan fördel för Sparbanken Skåne – med kontor spridda över hela regionen – var att huvuddelen av kommunikationen gick via en Facebook-grupp.

Kommunikation med coach via Facebook

Via en grupp på Facebook kunde ViktVäktarnas coach samla teamet för att prata om viktminskning, mat, motion – och, naturligtvis, den veckovisa invägningen. Deltagarna fick ta del av mattips, läckra och nyttiga recept, träningsprogram och mycket annat, ofta via korta filmer i Facebook-flödet. Betoning låg på att motivera och inspirera alla att nå sina mål, att stötta till hälsosamma vanor, och att lära ut vad som krävs för att behålla den nya vikten. Hela gänget kunde följa sina resultat och stötta och heja på sina arbetskamrater.

  • Effekterna visade sig efter redan en vecka och efter åtta veckor, vid programmets slut, hade gruppen lyckats går ner 200 kg i vikt, fortsätter Maria Stagmo. Andra positiva effekter var ett ökat fokus på hälsa och nyttigare kost och att medarbetarna fick något nytt positivt att samlas runt och prata om på jobbet.

Framgången till bättre friskvård på jobbet? Maria nämner några viktiga saker:

  • Enkelt och smidigt för företaget att komma igång
  • Flexibiliteten för deltagarna, man kunde välja ambitions och engagemangsnivå
  • Ökad gemenskap bland kollegorna
  • WW ViktVäktarna har hög trovärdighet, starkt engagemang och är med i hela processe

Överlag har det varit en mycket positiv erfarenhet, avslutar Maria Stagmo. Nu avvaktar vi mer feedback från deltagarna och övriga medarbetare för att se om det ska bli en uppföljning

Vill du veta hur du kan få hälsosammare medarbetare på ditt företag?