Wellness at Work

4 tips för ökad psykisk hälsa vid hemmajobb

Det ökade hemarbetet har riktat fokus på att se till att medarbetarna har god ergonomi och hälsosamma vanor – men i en tid då den sociala gemenskapen blivit lidande är det minst lika viktigt att säkra medarbetarnas psykiska hälsa. Här är fyra tips på hur du som arbetsgivare kan tänka och agera för att försäkra dig om att medarbetarna mår bra även mentalt.  

1. Var uppmärksam på tidiga signaler

Psykisk ohälsa sker ofta över en längre tid och blir gradvis värre och värre – men det finns tidiga signaler som går att upptäcka även på distans. Dessa är några vanliga tecken på psykisk ohälsa att vara uppmärksam på bland medarbetarna: 

  • Ökad sjukfrånvaro
  • Ovanlig trötthet och sämre minne och koncentrationsförmåga
  • Svårt att passa tider
  • Humörsvängningar, nedstämdhet, lågt engagemang och tillbakadragenhet
  • Huvudvärk och återkommande magproblem 

 

2. Förbättra den sociala arbetsmiljön

Några av de vanligaste riskfaktorerna för psykisk ohälsa på jobbet är obalans mellan ansträngning och belöning och en upplevelse av orättvisa eller mobbning, enligt Folkhälsomyndigheten. Nu när fler av oss jobbar hemma är det viktigare än någonsin att säkra att alla medarbetare känner uppskattning och vågar göra sin röst hörd. Inför därför tydliga rutiner för utvecklingssamtal och uppmuntra till löpande feedback. 

3. Uppmuntra till motion under arbetstid

Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi, enligt Karolinska Institutet. Regelbunden fysisk aktivitet ger dessutom flera andra goda hälsoeffekter. Uppmuntra kollegorna att motionera på arbetstid; bjud in till gemensamma träningspass på lunchen eller varför inte ta era avstämningsmöten över telefon samtidigt som ni går en kort promenad? Jobbar ni hemifrån kan ni enkelt träna tillsammans över video. Här har vi på WW ViktVäktarna listat tips på träningsövningar som ni kan göra hemifrån

4. Inför rutiner för raster och återhämtning

Under perioder av stress är det lätt att hoppa över fikarasten eller i värsta fall även lunchen. Dessutom är det vanligt att medarbetare som jobbar hemma tar både kaffet och lunchen vid datorn. Men möjlighet till återhämtning är A och O för vår psykiska hälsa – därför krävs en tydlig struktur för raster. 

Jobbar ni på kontoret? Se då till att få med dina medarbetare på en fikarast både på förmiddagen och eftermiddagen. Jobbar ni hemifrån? Boka in en stående tid för en virtuell fika varje dag vid en bestämd tid. Det både stärker ert sociala klimat och ger medarbetarna en chans till en välbehövlig paus under arbetsdagen.

Vill du veta hur du kan få hälsosammare medarbetare på ditt företag?