Wellness at Work

Wellness at work gav ökad gemenskap och sundare matvanor!

Wellness at Work med Kungshults vårdboende

På Kungshults vårdboende är den största yrkeskategorin undersköterskor. Verksamheten bedrivs dygnet runt 365 dagar om året. Hyresgästerna är äldre personer, de flesta över 65 år.

Under våren 2018 deltog 30 av de 100 anställda på Kungshults vårdboende i ViktVäktarna På Jobbet-gruppen som startades där. Britt-Mari Mattsson är driftschef på arbetsplatsen.

– I fjol ordnade vi en sluta röka-kurs här. I samband med det var det någon som sa “men då går vi ju upp i vikt”. Jag svarade, lite på skoj, att då får vi gå på ViktVäktarna efter det i så fall! Ingen ska väl behöva avstå från att sluta röka av rädsla för att gå upp i vikt!

En av kollegorna tipsade om ViktVäktarna På Jobbet, då denne hade varit med på sin tidigare arbetsplats.

– Vi blev så klart intresserade! Det verkade så vettigt. Och inte minst enkelt och bekvämt att genomföra för arbetsgivaren.

Kursen började i mars och pågick i 16 veckor. Coachen Katarina Krüger kom dit och höll i mötet på vårdboendet en gång i veckan. Samtliga deltagare gavs möjlighet att väga sig på plats. I den mån det var praktiskt genomförbart så fick de delta på mötet på arbetstid.

– Vissa gånger var det ju omöjligt. Exempelvis om de fyra personer som jobbade ett pass alla var med på kursen. Men alla fick möjlighet att gå och väga sig i alla fall!

Britt-Mari ser många fördelar med den här typen av satsning på personalen.

– Dels att det går att genomföra under arbetstid, det blir lättillgängligt för deltagarna. Men också att de anställda stannar upp, tänker till och reflekterar kring sitt leverne. Vad äter jag? Hur äter jag? Hur mår jag?

Men hon märker framför allt hur sammanhållningen har förbättrats efter kursen.

– Vi peppar verkligen varandra här! Det är många samtal om mat i personalmatsalen, det delas recept och erfarenheter. Vi har något gemensamt nu. Även om målen är individuella.

Hon berättar också att den goda stämningen har smittat av sig på de som inte deltar i kursen!

– De andra blev både intresserade och inspirerade. Alla pratar tillsammans nu på ett annat sätt. Vi ger varandra bekräftelse och beröm. Det är ju viktiga saker som man lätt glömmer. Men här har det blivit naturligt nu.

Britt-Mari har på den korta tid som gått efter kursen kunnat konstatera positiva resultat och ser goda tendenser bland sina medarbetare.

  • Flera blev guldmedlemmar under kursen och nådde alltså sin målvikt.
  • Flera har valt att använda sitt friskvårdsbidrag till att fortsätta som medlemmar i ViktVäktarna.
  • Flera har börjat tänka på att röra på sig och träna.
  • Självförtroendet har stärkts hos många. Man kan se på folk att de mår bättre.
  • Gemenskapen har stärkts på arbetsplatsen.
  • Man har generellt ändrat sitt beteende kring mat, vad man äter, när man äter.